معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Absorbable به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Absorbable به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Absorbable به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Absorbable به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Absorbable

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Absorbable

قابل جذب، جذب کردنی، جذب شدنی، قابل نشف

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Absorbable

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Absorbable

پانویس

معنی و مفهوم لغت Absorbable در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Absorbable به فارسی | کاربرد واژه Absorbable | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Absorbable | هم خانواده های کلمه انگلیسی Absorbable | مترادف کلمه Absorbable | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Absorbable | دیکشنری آنلاین Absorbable | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Absorbable در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Absorbable و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Absorbable to PERSIAN
online source for English definitions of Absorbable | synonyms of Absorbable in persian | word origins and etymologies of Absorbable | audio pronunciations of Absorbable | example sentences for Absorbable.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.