معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Eusebius به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Eusebius

یوسی بیوس
Eusebius (Pamphili)
یوسی بیوس (تاریخ نویس یونانی)
Of
علامت کسره (کسره ی ربط)
ساخته شده از، – یی، – ی
حاوی، دارای
(نمایشگر مقدار یا میزان یا نسبت بخش به کل)
وابسته به، مال، از، از آن
(در دادن تاریخ یا زمان)
(در نشان دادن رابطه)
(نشان دادن عمل نسبت به چیزی یا کسی)
(آثار هنری و ادبی و غیره) توسط کسی 0
مربوط یا پیوسته به چیزی یا کسی 1
با، دارای 2
از محل بخصوصی، اهل 3
از راه، به دلیل، به علت 4
(همراه صفت و of – در داوری رفتار)
Unheard-of
ناشناخته، گمنام، اکتشاف نشده
غیر قابل قبول، نپذیرفتنی، باور نکردنی، بی سابقه
War of
جنگ 2181

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Eusebius

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Eusebius

 

پانویس

معنی و مفهوم لغت Eusebius در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Eusebius به فارسی | کاربرد واژه Eusebius | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Eusebius | هم خانواده های کلمه انگلیسی Eusebius | مترادف کلمه Eusebius | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Eusebius | دیکشنری آنلاین Eusebius | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Eusebius در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Eusebius و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Eusebius to PERSIAN
online source for English definitions of Eusebius | synonyms of Eusebius in persian | word origins and etymologies of Eusebius | audio pronunciations of Eusebius | example sentences for Eusebius.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.
بازی یادگیری زبان انگلیسی