تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه whimper به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه whimper به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه whimper، معنی کلمه whimper به انگلیسی، تعریف کلمه whimper به انگلیسی، مترادف whimper و متضاد whimper، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه whimper و معنی نزدیک و معنی دور whimper را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To whimper is to make a low, pitiful whining sound. If you’ve ever heard a sick puppy cry, you know what it means to whimper.
Use the verb whimper to describe the crying you do when you’re frightened or in pain. A child with a fever might whimper, or a woman with a terrible migraine headache. It can also be a noun, although in that case the word takes on a bit of a whiny meaning: “The boy gave a whimper when he realized he was only getting one cookie.” Whimper is onomatopoeic, or a word that sounds just like what it means.
Definitions of whimper

1

v cry weakly or softly

Synonyms:
mewl, pule, wail
Type of:
cry, weep

shed tears because of sadness, rage, or pain

n a complaint uttered in a plaintive whining way

Synonyms:
whine
Type of:
complaint

an expression of grievance or resentment

جمله انگلیسی با whimper

حفظ لغت whimper به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه whimper به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت whimper را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت whimper با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با whimper را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی whimper در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه whimper، مشاهده جمله با whimper، انواع اصطلاح با whimper، ضرب المثل با whimper، ریشه کلمه whimper و تاریخچه پیدایش کلمه whimper را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه whimper مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی