تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unselfishness به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unselfishness به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه unselfishness، معنی کلمه unselfishness به انگلیسی، تعریف کلمه unselfishness به انگلیسی، مترادف unselfishness و متضاد unselfishness، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه unselfishness و معنی نزدیک و معنی دور unselfishness را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of unselfishness

1

n acting generously

Synonyms:
generosity
Type of:
share-out, sharing

a distribution in shares

n the quality of not putting yourself first but being willing to give your time or money or effort etc. for others

“rural people show more devotion and unselfishness than do their urban cousins”
Antonyms:
selfishness

stinginess resulting from a concern for your own welfare and a disregard of others
Types:
altruism, selflessness

the quality of unselfish concern for the welfare of others
Type of:
generosity, generousness

the trait of being willing to give your money or time


جمله انگلیسی با unselfishness

حفظ لغت unselfishness به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه unselfishness به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت unselfishness را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت unselfishness با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با unselfishness را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی unselfishness در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه unselfishness، مشاهده جمله با unselfishness، انواع اصطلاح با unselfishness، ضرب المثل با unselfishness، ریشه کلمه unselfishness و تاریخچه پیدایش کلمه unselfishness را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه unselfishness مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی