unpropitious


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unpropitious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه unpropitious، معنی کلمه unpropitious به انگلیسی، تعریف کلمه unpropitious به انگلیسی، مترادف unpropitious و متضاد unpropitious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه unpropitious و معنی نزدیک و معنی دور unpropitious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of unpropitious

1

adj not propitious

Synonyms:
ill, inauspicious, ominous

presaging ill fortune
thunderous

extremely ominous
unfavorable, unfavourable

(of winds or weather) tending to hinder or oppose
Antonyms:
propitious

presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success
auspicious

auguring favorable circumstances and good luck
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous

presaging or likely to bring good luck
gracious

disposed to bestow favors
favorable, favourable

(of winds or weather) tending to promote or facilitate
show more antonyms…


جمله انگلیسی با unpropitious

حفظ لغت unpropitious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه unpropitious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت unpropitious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت unpropitious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با unpropitious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی unpropitious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه unpropitious، مشاهده جمله با unpropitious، انواع اصطلاح با unpropitious، ضرب المثل با unpropitious، ریشه کلمه unpropitious و تاریخچه پیدایش کلمه unpropitious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه unpropitious مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی