تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه underlying به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه underlying به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه underlying، معنی کلمه underlying به انگلیسی، تعریف کلمه underlying به انگلیسی، مترادف underlying و متضاد underlying، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه underlying و معنی نزدیک و معنی دور underlying را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

The obvious meaning of underlying refers to something beneath something else. But the word carries a more subtle meaning, that of something hidden but important, something that shapes the meaning or effect of something else, without being explicit itself.
Consider the adjective underlying as referring to a “subtext,” which is something hidden. An example is sarcasm, when a person says one thing but means the opposite. In theater, an actor develops subtext for his or her character to establish an underlying reason for what that character says and does. Life is full of underlying reasons we do things. Worry over a grandparent’s illness might be the underlying reason a child fails a test. (Then again, maybe she just didn’t study.)
Definitions of underlying

1

adj in the nature of something though not readily apparent

“an underlying meaning”
Synonyms:
implicit in, inherent
implicit, inexplicit

implied though not directly expressed; inherent in the nature of something

adj being or involving basic facts or principles

underlying principles”
Synonyms:
fundamental, rudimentary
basic

pertaining to or constituting a base or basis

adj located beneath or below

Synonyms:
subjacent

lying nearby but lower

جمله انگلیسی با underlying

حفظ لغت underlying به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه underlying به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت underlying را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت underlying با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با underlying را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی underlying در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه underlying، مشاهده جمله با underlying، انواع اصطلاح با underlying، ضرب المثل با underlying، ریشه کلمه underlying و تاریخچه پیدایش کلمه underlying را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه underlying مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی