تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unconscionable به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه unconscionable به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه unconscionable، معنی کلمه unconscionable به انگلیسی، تعریف کلمه unconscionable به انگلیسی، مترادف unconscionable و متضاد unconscionable، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه unconscionable و معنی نزدیک و معنی دور unconscionable را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Something that is almost unimaginably unacceptable is unconscionable. Think of it as being something that no reasonable person would even think of doing or saying — something unbelievable, outrageous, and often horrible.
The word unconscionable is related to the word conscience. Add the un-, and you can see that it refers to something done without applying good moral judgment. The word first appeared in the mid-16th century — presumably everyone up until that time had high scruples and never did or said anything beyond the boundaries of conscience. Sadly, the antonym, conscionable, is rarely used, and, in fact, has been obsolete since the 18th century, though unconscionable remains in frequent use.
Definitions of unconscionable

1

adj greatly exceeding bounds of reason or moderation

unconscionable spending”
Synonyms:
exorbitant, extortionate, outrageous, steep, usurious
immoderate

beyond reasonable limits

adj lacking a conscience

“an unconscionable liar”
Synonyms:
conscienceless
unconscientious

not conscientious;

جمله انگلیسی با unconscionable

حفظ لغت unconscionable به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه unconscionable به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت unconscionable را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت unconscionable با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با unconscionable را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی unconscionable در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه unconscionable، مشاهده جمله با unconscionable، انواع اصطلاح با unconscionable، ضرب المثل با unconscionable، ریشه کلمه unconscionable و تاریخچه پیدایش کلمه unconscionable را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه unconscionable مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی