تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه truculent به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه truculent به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه truculent، معنی کلمه truculent به انگلیسی، تعریف کلمه truculent به انگلیسی، مترادف truculent و متضاد truculent، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه truculent و معنی نزدیک و معنی دور truculent را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you are quick to argue, always looking for a fight, and hard to please, you are truculent. You can also write a truculent essay, and fans upset by a loss can become truculent.
This word has no connection to truck, but the similar sound is still a good way to remember it: truculent folks are like monster trucks, ready to run over anything that gets in their way. To be truculent is to be defiant, aggressive, and quarrelsome. A truculent student will get in trouble with teachers, and a truculent teacher might get fired. In a violent sport like football, it helps to be truculent, but it’s usually not a great quality.
Definitions of truculent

1

adj defiantly aggressive

“a truculent speech against the new government”
Synonyms:
aggressive

having or showing determination and energetic pursuit of your ends

جمله انگلیسی با truculent

حفظ لغت truculent به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه truculent به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت truculent را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت truculent با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با truculent را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی truculent در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه truculent، مشاهده جمله با truculent، انواع اصطلاح با truculent، ضرب المثل با truculent، ریشه کلمه truculent و تاریخچه پیدایش کلمه truculent را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه truculent مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه