تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه troublesome به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه troublesome به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه troublesome، معنی کلمه troublesome به انگلیسی، تعریف کلمه troublesome به انگلیسی، مترادف troublesome و متضاد troublesome، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه troublesome و معنی نزدیک و معنی دور troublesome را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If something is troublesome, it annoys you or gives you difficulty. Your troublesome old car, for example, might be unreliable and have a history of breaking down at the most inconvenient moments.
Use the adjective troublesome to describe things — or people — that are worrisome or inconvenient. A troublesome stomach virus will keep you home from work, and a troublesome teenager is a constant source of anxiety and frustration for his parents. The word troublesome adds the suffix some, “tending to or causing,” to trouble, which has a Latin Latin root, turbidare, “make trouble or make turbid.” Turbid, by the way, means “muddy or full of confusion.”
Definitions of troublesome

1

adj difficult to deal with

“a troublesome infection”
“a troublesome situation”
Synonyms:
difficult, hard

not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure

جمله انگلیسی با troublesome

حفظ لغت troublesome به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه troublesome به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت troublesome را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت troublesome با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با troublesome را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی troublesome در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه troublesome، مشاهده جمله با troublesome، انواع اصطلاح با troublesome، ضرب المثل با troublesome، ریشه کلمه troublesome و تاریخچه پیدایش کلمه troublesome را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه troublesome مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی