تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه torturous به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه torturous به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه torturous، معنی کلمه torturous به انگلیسی، تعریف کلمه torturous به انگلیسی، مترادف torturous و متضاد torturous، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه torturous و معنی نزدیک و معنی دور torturous را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Torturous describes anything that involves terrible suffering. Visiting a veal farm and witnessing the torturous conditions the calves are kept in might convince you to become a vegetarian.
The adjective torturous is good for describing physically painful situations, especially if the pain is truly agonizing. You might read about the torturous experiences of Somalis in refugee camps, or the torturous pain of being trapped in a car after a bad accident. The basis of the word torturous is torture so be sure to save it for truly excruciating events. The Latin root is torquere, or to twist, turn, or distort.
Definitions of torturous

1

adj extremely painful

Synonyms:
agonising, agonizing, excruciating, harrowing, torturesome, torturing
painful

causing physical or psychological pain

جمله انگلیسی با torturous

حفظ لغت torturous به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه torturous به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت torturous را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت torturous با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با torturous را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی torturous در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه torturous، مشاهده جمله با torturous، انواع اصطلاح با torturous، ضرب المثل با torturous، ریشه کلمه torturous و تاریخچه پیدایش کلمه torturous را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه torturous مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی