تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه tortuous به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه tortuous به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه tortuous، معنی کلمه tortuous به انگلیسی، تعریف کلمه tortuous به انگلیسی، مترادف tortuous و متضاد tortuous، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه tortuous و معنی نزدیک و معنی دور tortuous را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Tortuous means twisting or complicated. “James Bond drove up a mountain road that was tortuous in its twists and turns. He had to stop the evil madman’s plan for world domination, a plan so tortuous that even 007 himself could not understand it.”
From Latin torquere “to twist,” tortuous means something with twists and turns –– a path, an argument, a story. It is important not to confuse it with torturous, which means characterized by great pain. “The contemporary string quartet was tortuous in its tonal shifts, but only torturous at the point where the violinist ran her nails up and down a chalkboard.”
Definitions of tortuous

1

adj marked by repeated turns and bends

“a tortuous road up the mountain”
Synonyms:
twisting, twisty, voluminous, winding
crooked

having or marked by bends or angles; not straight or aligned

adj highly complex or intricate and occasionally devious

tortuous legal procedures”
tortuous negotiations lasting for months”
Synonyms:
Byzantine, convoluted, involved, knotty, tangled
complex

complicated in structure; consisting of interconnected parts

adj not straightforward

“his tortuous reasoning”
Synonyms:
indirect

extended senses; not direct in manner or language or behavior or action

جمله انگلیسی با tortuous

حفظ لغت tortuous به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه tortuous به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت tortuous را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت tortuous با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با tortuous را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی tortuous در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه tortuous، مشاهده جمله با tortuous، انواع اصطلاح با tortuous، ضرب المثل با tortuous، ریشه کلمه tortuous و تاریخچه پیدایش کلمه tortuous را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه tortuous مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی