tongue-in-cheek


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه tongue-in-cheek به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه tongue-in-cheek، معنی کلمه tongue-in-cheek به انگلیسی، تعریف کلمه tongue-in-cheek به انگلیسی، مترادف tongue-in-cheek و متضاد tongue-in-cheek، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه tongue-in-cheek و معنی نزدیک و معنی دور tongue-in-cheek را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of tongue-in-cheek

1

adj cleverly amusing in tone

tongue-in-cheek advice”
Synonyms:
bantering, facetious
humorous, humourous

full of or characterized by humor

adv in a bantering fashion

Synonyms:
banteringly

adv not seriously

Synonyms:
facetiously, jokingly


جمله انگلیسی با tongue-in-cheek

حفظ لغت tongue-in-cheek به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه tongue-in-cheek به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت tongue-in-cheek را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت tongue-in-cheek با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با tongue-in-cheek را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی tongue-in-cheek در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه tongue-in-cheek، مشاهده جمله با tongue-in-cheek، انواع اصطلاح با tongue-in-cheek، ضرب المثل با tongue-in-cheek، ریشه کلمه tongue-in-cheek و تاریخچه پیدایش کلمه tongue-in-cheek را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه tongue-in-cheek مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی