تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه suspicion به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه suspicion به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه suspicion، معنی کلمه suspicion به انگلیسی، تعریف کلمه suspicion به انگلیسی، مترادف suspicion و متضاد suspicion، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه suspicion و معنی نزدیک و معنی دور suspicion را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Suspicion is a feeling that something might be true. If your friends seem to be keeping a secret from you, you might have a suspicion that they are planning a surprise party for your birthday.
Suspicion can mean the same as hunch or inkling, like when you have a suspicion that your friend is hiding a flower bouquet behind his back. Suspicion comes from the Latin word suspicere, or mistrust. That’s why it can mean a general bad feeling about someone or something, like neighbors who regard all new people with suspicion until they get to know them.
Definitions of suspicion

1

n an impression that something might be the case

Synonyms:
hunch, intuition
Types:
bosom, heart

the locus of feelings and intuitions
Type of:
belief, feeling, impression, notion, opinion

a vague idea in which some confidence is placed

n the state of being suspected

“he tried to shield me from suspicion
Types:
cloud

suspicion affecting your reputation
Type of:
antagonism, enmity, hostility

a state of deep-seated ill-will

n doubt about someone’s honesty

Synonyms:
distrust, misgiving, mistrust
Type of:
doubt, doubtfulness, dubiety, dubiousness, incertitude, uncertainty

the state of being unsure of something

n being of a suspicious nature

Synonyms:
suspiciousness
Type of:
distrust, distrustfulness, mistrust

the trait of not trusting others


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
جمله انگلیسی با suspicion

حفظ لغت suspicion به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه suspicion به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت suspicion را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت suspicion با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با suspicion را مشاهده نمائید.چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی suspicion در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه suspicion، مشاهده جمله با suspicion، انواع اصطلاح با suspicion، ضرب المثل با suspicion، ریشه کلمه suspicion و تاریخچه پیدایش کلمه suspicion را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه suspicion مشاهده نمائید: