تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه supported به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه supported به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه supported، معنی کلمه supported به انگلیسی، تعریف کلمه supported به انگلیسی، مترادف supported و متضاد supported، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه supported و معنی نزدیک و معنی دور supported را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of supported

1

adj held up or having the weight borne especially from below

supported joints in a railroad track have ties directly under the rail ends”
Synonyms:
based

having a base
braced, buttressed

held up by braces or buttresses
gimbaled

supported on gimbals and remaining steady or level when the base tips
dependent, pendant, pendent

held from above
supernatant

of a liquid; floating on the surface above a sediment or precipitate
suspended

(of undissolved particles in a fluid) supported or kept from sinking or falling by buoyancy and without apparent attachment
underhung

supported from below especially resting on a track instead of suspended from above
underslung

supported from above especially in a vehicle having springs attached to the axle from below
Antonyms:
unsupported

not held up or borne
strapless

having no straps
unbraced

without braces or props
show more antonyms…

adj sustained or maintained by aid (as distinct from physical support)

“a club entirely supported by membership dues”
“well- supported allegations”
Synonyms:
subsidised, subsidized

having partial financial support from public funds
Antonyms:
unsupported

not sustained or maintained by nonmaterial aid
baseless, groundless, idle, unfounded, unwarranted, wild

without a basis in reason or fact
single-handed, unassisted, unbacked

unsupported by other people
uncorroborated, unsubstantiated

unsupported by other evidence
show more antonyms…

جمله انگلیسی با supported

حفظ لغت supported به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه supported به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت supported را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت supported با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با supported را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی supported در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه supported، مشاهده جمله با supported، انواع اصطلاح با supported، ضرب المثل با supported، ریشه کلمه supported و تاریخچه پیدایش کلمه supported را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه supported مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی