تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه selflessness به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه selflessness به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه selflessness، معنی کلمه selflessness به انگلیسی، تعریف کلمه selflessness به انگلیسی، مترادف selflessness و متضاد selflessness، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه selflessness و معنی نزدیک و معنی دور selflessness را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of selflessness

1

n acting with less concern for yourself than for the success of the joint activity

Synonyms:
self-sacrifice
Types:
abnegation, denial, self-abnegation, self-denial, self-renunciation

renunciation of your own interests in favor of the interests of others
Type of:
cooperation

joint operation or action

n the quality of unselfish concern for the welfare of others

Synonyms:
altruism
Antonyms:
egocentrism, egoism, self-centeredness, self-concern, self-interest

concern for your own interests and welfare
Type of:
unselfishness

the quality of not putting yourself first but being willing to give your time or money or effort etc. for others


جمله انگلیسی با selflessness

حفظ لغت selflessness به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه selflessness به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت selflessness را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت selflessness با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با selflessness را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی selflessness در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه selflessness، مشاهده جمله با selflessness، انواع اصطلاح با selflessness، ضرب المثل با selflessness، ریشه کلمه selflessness و تاریخچه پیدایش کلمه selflessness را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه selflessness مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی