تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه scholarly به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه scholarly به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه scholarly، معنی کلمه scholarly به انگلیسی، تعریف کلمه scholarly به انگلیسی، مترادف scholarly و متضاد scholarly، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه scholarly و معنی نزدیک و معنی دور scholarly را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Someone who’s scholarly is a serious student. You can describe your studious friend who’s always working on a research paper or reading a huge book as scholarly.
Use the adjective scholarly when you talk about a person who is focused on learning — in other words, a scholar. You can also describe things that relate to studying or knowledge as scholarly, like a scholarly article in a journal or a scholarly atmosphere in a library. The Old English word scolere, or “student,” is the root of both scholar and scholarly, from the Latin word for school, schola.
Definitions of scholarly

1

adj characteristic of scholars or scholarship

scholarly pursuits”
“a scholarly treatise”
“a scholarly attitude”
Synonyms:
critical

characterized by careful evaluation and judgment
intellectual

appealing to or using the intellect
profound

showing intellectual penetration or emotional depth
academic, donnish, pedantic

marked by a narrow focus on or display of learning especially its trivial aspects
bookish, studious

characterized by diligent study and fondness for reading
erudite, learned

having or showing profound knowledge
Antonyms:
unscholarly

not scholarly
nonintellectual

not intellectual
unlearned

not well learned
unstudious

not studious
show more antonyms…


جمله انگلیسی با scholarly

حفظ لغت scholarly به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه scholarly به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت scholarly را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت scholarly با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با scholarly را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی scholarly در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه scholarly، مشاهده جمله با scholarly، انواع اصطلاح با scholarly، ضرب المثل با scholarly، ریشه کلمه scholarly و تاریخچه پیدایش کلمه scholarly را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه scholarly مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی