تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه rigid به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه rigid به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه rigid، معنی کلمه rigid به انگلیسی، تعریف کلمه rigid به انگلیسی، مترادف rigid و متضاد rigid، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه rigid و معنی نزدیک و معنی دور rigid را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Describe something as rigid if it’s really stiff and not very flexible, like a super-strict practice schedule or an unbending, uncomfortable mattress.
The adjective rigid is actually related to the Latin word frigus, which means “cold.” So think of a rigid icicle or a rock-hard igloo to help you remember what rigid means. You can also use it to describe something that’s particularly strict or unable to change, like the stubborn views of a person who just won’t consider another perspective.
Definitions of rigid

1

adj incapable of or resistant to bending

“a rigid strip of metal”
“a table made of rigid plastic”
Synonyms:
stiff
inflexible

resistant to being bent

adj fixed and unmoving

“a face rigid with pain”
Synonyms:
fixed, set
nonmoving, unmoving

not in motion

adj incapable of compromise or flexibility

Synonyms:
strict
intolerant

unwilling to tolerate difference of opinion

adj incapable of adapting or changing to meet circumstances

“a rigid disciplinarian”
Synonyms:
inflexible, unbending
unadaptable

not adaptable

adj designating an airship or dirigible having a form maintained by a stiff unyielding frame or structure

Synonyms:
semirigid

having a form maintained by a rigid internal structure as well as by internal gas pressure
Antonyms:
nonrigid

designating an airship having a shape maintained only by internal gas pressure and without a supporting structure

جمله انگلیسی با rigid

حفظ لغت rigid به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه rigid به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت rigid را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت rigid با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با rigid را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی rigid در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه rigid، مشاهده جمله با rigid، انواع اصطلاح با rigid، ضرب المثل با rigid، ریشه کلمه rigid و تاریخچه پیدایش کلمه rigid را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه rigid مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی