تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه rhetoric به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه rhetoric به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه rhetoric، معنی کلمه rhetoric به انگلیسی، تعریف کلمه rhetoric به انگلیسی، مترادف rhetoric و متضاد rhetoric، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه rhetoric و معنی نزدیک و معنی دور rhetoric را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Rhetoric is speaking or writing that’s intended to persuade. If your goal is to write editorial columns for “The New York Times,” you should work on your rhetoric.
Rhetoric comes from the Greek meaning “speaker” and is used for the art of persuasive speaking or writing. When people listened eagerly to long speeches and studied them in school, rhetoric was generally used positively; now it is often a negative term, implying artfulness over real content. If someone gives a clever speech but doesn’t really address the problem, you might say, “That’s just a lot of rhetoric.”
Definitions of rhetoric

1

n study of the technique and rules for using language effectively (especially in public speaking)

Type of:
literary study

the humanistic study of literature

n using language effectively to please or persuade

Type of:
expressive style, style

a way of expressing something (in language or art or music etc.) that is characteristic of a particular person or group of people or period

n high-flown style; excessive use of verbal ornamentation

Synonyms:
grandiloquence, grandiosity, magniloquence, ornateness
Types:
flourish

a display of ornamental speech or language
blah, bombast, claptrap, fustian, rant

pompous or pretentious talk or writing
Type of:
expressive style, style

a way of expressing something (in language or art or music etc.) that is characteristic of a particular person or group of people or period

n loud and confused and empty talk

“mere rhetoric
Synonyms:
empty talk, empty words, hot air, palaver
Type of:
bunk, hokum, meaninglessness, nonsense, nonsensicality

a message that seems to convey no meaning

جمله انگلیسی با rhetoric

حفظ لغت rhetoric به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه rhetoric به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت rhetoric را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت rhetoric با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با rhetoric را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی rhetoric در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه rhetoric، مشاهده جمله با rhetoric، انواع اصطلاح با rhetoric، ضرب المثل با rhetoric، ریشه کلمه rhetoric و تاریخچه پیدایش کلمه rhetoric را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه rhetoric مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی