تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه revise به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه revise به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه revise، معنی کلمه revise به انگلیسی، تعریف کلمه revise به انگلیسی، مترادف revise و متضاد revise، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه revise و معنی نزدیک و معنی دور revise را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To revise means to alter or improve a preliminary draft of something, usually a text. When you want your writing to be really great, you must revise it several times until it is perfect.
The word revise sounds like the related word revisit, and revising a piece of work does in fact require revisiting it. Planning out a project includes estimating how much it will cost and when it will be done. If something unforeseen happens, you might have to revise your estimates of cost and completion date. You can also use revise as a noun. Once you finish the first draft of an essay, you can begin working on the revise.
Definitions of revise

1

v make revisions in

revise a thesis”
Types:
amend

make amendments to
Type of:
rewrite

write differently; alter the writing of

v revise or reorganize, especially for the purpose of updating and improving

Synonyms:
retool
Type of:
reorganise, reorganize, shake up

organize anew

n the act of rewriting something

Synonyms:
rescript, revisal, revision
Type of:
revising, rewriting

editing that involves writing something again

جمله انگلیسی با revise

حفظ لغت revise به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه revise به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت revise را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت revise با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با revise را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی revise در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه revise، مشاهده جمله با revise، انواع اصطلاح با revise، ضرب المثل با revise، ریشه کلمه revise و تاریخچه پیدایش کلمه revise را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه revise مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی