تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه repudiate به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه repudiate به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه repudiate، معنی کلمه repudiate به انگلیسی، تعریف کلمه repudiate به انگلیسی، مترادف repudiate و متضاد repudiate، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه repudiate و معنی نزدیک و معنی دور repudiate را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

To repudiate something is to reject it, or to refuse to accept or support it. If you grow up religious, but repudiate all organized religion as an adult, you might start spending holidays at the movies, or just going to work.
This verb usually refers to rejecting something that has authority, such as a legal contract, doctrine, or claim. In connection with debts or other obligations, repudiate is used in the specialized sense “to refuse to recognize or pay.” If referring to a child or a lover, repudiate is used in the sense “to disown, cast off.” This verb is derived from Latin repudiare “to put away, divorce.”

Primary Meanings of repudiate

1.
v
refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid
2.
v
cast off
Full Definitions of repudiate

1

v refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid

“The woman repudiated the divorce settlement”
Type of:
reject

refuse to accept or acknowledge

v refuse to recognize or pay

repudiate a debt”
Type of:
decline, refuse

show unwillingness towards

v reject as untrue, unfounded, or unjust

“She repudiated the accusations”
Type of:
deny

declare untrue; contradict

2

v cast off

“The parents repudiated their son”
Synonyms:
disown, renounce
Types:
show 8 types…
hide 8 types…
apostatise, apostatize, tergiversate

abandon one’s beliefs or allegiances
abjure, forswear, recant, resile, retract

formally reject or disavow a formerly held belief, usually under pressure
swallow, take back, unsay, withdraw

take back what one has said
rebut, refute

overthrow by argument, evidence, or proof
deny

refuse to accept or believe
abnegate

deny or renounce
contradict, controvert, oppose

be resistant to
answer

give a defence or refutation of (a charge) or in (an argument)
Type of:
reject

refuse to accept or acknowledge

جمله انگلیسی با repudiate

حفظ لغت repudiate به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه repudiate به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت repudiate را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت repudiate با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با repudiate را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی repudiate در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه repudiate، مشاهده جمله با repudiate، انواع اصطلاح با repudiate، ضرب المثل با repudiate، ریشه کلمه repudiate و تاریخچه پیدایش کلمه repudiate را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه repudiate مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی