تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه relentless به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه relentless به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه relentless، معنی کلمه relentless به انگلیسی، تعریف کلمه relentless به انگلیسی، مترادف relentless و متضاد relentless، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه relentless و معنی نزدیک و معنی دور relentless را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Relentless is a good word for describing something that’s harsh, unforgiving, and persistent, like the hot sun in the desert, or a cold that keeps you in bed for days with a nose like a strawberry.
When you’re relentless about something, you mean business. You’re not stopping until you get what you want, and you’re not taking “no” for an answer. People might try to steer you from your goal, but you have eyes only for the prize and they’re just going to have to get out of your way. If you’re a relentless student, for instance, you might stay up all night studying your vocabulary, just in case there might be a quiz in the morning.
Definitions of relentless

1

adj never-ceasing

“the relentless beat of the drums”
Synonyms:
persistent, unrelenting
continual

occurring without interruption; chiefly restricted to what recurs regularly or frequently in a prolonged and closely spaced series

adj not to be placated or appeased or moved by entreaty

relentless persecution”
Synonyms:
grim, inexorable, stern, unappeasable, unforgiving, unrelenting
implacable

incapable of being placated

جمله انگلیسی با relentless

حفظ لغت relentless به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه relentless به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت relentless را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت relentless با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با relentless را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی relentless در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه relentless، مشاهده جمله با relentless، انواع اصطلاح با relentless، ضرب المثل با relentless، ریشه کلمه relentless و تاریخچه پیدایش کلمه relentless را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه relentless مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی