تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه quiver به انگلیسی

بازی یادگیری زبان انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه quiver به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه quiver، معنی کلمه quiver به انگلیسی، تعریف کلمه quiver به انگلیسی، مترادف quiver و متضاد quiver، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه quiver و معنی نزدیک و معنی دور quiver را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Scaredy cats around the globe know that quivering is a trembling, shaking motion. A cold gust of wind might make you quiver, as would an icy glare from the abominable snowman.
The verb to quiver means to shudder, wobble, or vibrate, often from fear. But the noun quiver? It’s actually the carrying case for your arrows, just the kind of thing Robin Hood would have strapped to his back. So imagine one of his arrows sailing through the air, hitting a tree with a hearty whack!, and then quivering there for a few seconds.

Primary Meanings of quiver

1.
vn
shake with fast, tremulous movements
the act of vibrating
2.
n
case for holding arrows
Full Definitions of quiver

1

v shake with fast, tremulous movements

Synonyms:
palpitate, quake
Type of:
tremble

move or jerk quickly and involuntarily up and down or sideways

v move back and forth very rapidly

Synonyms:
flicker, flitter, flutter, waver
Type of:
move back and forth

move in one direction and then into the opposite direction

v move with or as if with a regular alternating motion

Synonyms:
beat, pulsate
pulsate, pulse, throb

expand and contract rhythmically; beat rhythmically
Type of:
move

move so as to change position, perform a nontranslational motion

n the act of vibrating

Synonyms:
quivering, vibration
Types:
shudder, tremor

an involuntary vibration (as if from illness or fear)
Type of:
motility, motion, move, movement

a change of position that does not entail a change of location

n a shaky motion

Synonyms:
palpitation, quivering, shakiness, shaking, trembling, vibration
Types:
tremolo

(music) a tremulous effect produced by rapid repetition of a single tone or rapid alternation of two tones
tremor

shaking or trembling (usually resulting from weakness or stress or disease)
essential tremor

tremor of unknown cause (usually of the hands and head) that develops in older people; often mistaken for Parkinsonism but is not life-threatening and can usually be kept under control
Type of:
motion

a state of change

n an almost pleasurable sensation of fright

Synonyms:
chill, frisson, shiver, shudder, thrill, tingle
Type of:
fear, fearfulness, fright

an emotion experienced in anticipation of some specific pain or danger (usually accompanied by a desire to flee or fight)

2

n case for holding arrows

Type of:
case

a portable container for carrying several objects

جمله انگلیسی با quiver

حفظ لغت quiver به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه quiver به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت quiver را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت quiver با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با quiver را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی quiver در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه quiver، مشاهده جمله با quiver، انواع اصطلاح با quiver، ضرب المثل با quiver، ریشه کلمه quiver و تاریخچه پیدایش کلمه quiver را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه quiver مشاهده نمائید:

پکیج آموزش زبان انگلیسی به کودکان - پکیج کودک دوزبانه