تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه proximity به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه proximity به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه proximity، معنی کلمه proximity به انگلیسی، تعریف کلمه proximity به انگلیسی، مترادف proximity و متضاد proximity، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه proximity و معنی نزدیک و معنی دور proximity را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

The word proximity means nearness or closeness. “Because of the proximity of our desks, I couldn’t help but notice him cheating on the exam.”
Your favorite thing about your neighborhood of attached row houses might be the proximity of your neighbors — they’re really close to you. Proximity comes from the Latin proximus, “nearest,” which also gives us approximate, “close to the actual.” You can use this noun to talk about a physical closeness, or something that’s near in time, like the proximity of the months April and May.
Definitions of proximity

1

n the property of being close together

Synonyms:
propinquity
Type of:
closeness, nearness

the spatial property resulting from a relatively small distance

n the region close around a person or thing

Types:
front, presence

the immediate proximity of someone or something
Type of:
locality, neck of the woods, neighborhood, neighbourhood, vicinity

a surrounding or nearby region

n a Gestalt principle of organization holding that (other things being equal) objects or events that are near to one another (in space or time) are perceived as belonging together as a unit

Synonyms:
law of proximity
Type of:
Gestalt law of organization, Gestalt principle of organization

a principle of Gestalt psychology that identifies factors leading to particular forms of perceptual organization

جمله انگلیسی با proximity

حفظ لغت proximity به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه proximity به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت proximity را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت proximity با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با proximity را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی proximity در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه proximity، مشاهده جمله با proximity، انواع اصطلاح با proximity، ضرب المثل با proximity، ریشه کلمه proximity و تاریخچه پیدایش کلمه proximity را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه proximity مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی