تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه propitious به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه propitious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه propitious، معنی کلمه propitious به انگلیسی، تعریف کلمه propitious به انگلیسی، مترادف propitious و متضاد propitious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه propitious و معنی نزدیک و معنی دور propitious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When the timing of something is propitious, it’s likely to turn out well. A propitious time for taking a big test is when you’ve studied hard and had a good night’s sleep.
If you believe in astrology, you might check your horoscope to settle on a propitious day for your wedding. A propitious moment to ask your parents about that spring break trip to Cancun might be when you’ve just unveiled your straight-A report card.
Definitions of propitious

1

adj presenting favorable circumstances; likely to result in or show signs of success

propitious omens”
propitious gales speeded us along”
“a propitious alignment of planets for space exploration”
Synonyms:
auspicious

auguring favorable circumstances and good luck
favorable, favourable, golden, lucky, prosperous

presaging or likely to bring good luck
gracious

disposed to bestow favors
favorable, favourable

(of winds or weather) tending to promote or facilitate
Antonyms:
unpropitious

not propitious
ill, inauspicious, ominous

presaging ill fortune
thunderous

extremely ominous
unfavorable, unfavourable

(of winds or weather) tending to hinder or oppose
show more antonyms…


جمله انگلیسی با propitious

حفظ لغت propitious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه propitious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت propitious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت propitious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با propitious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی propitious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه propitious، مشاهده جمله با propitious، انواع اصطلاح با propitious، ضرب المثل با propitious، ریشه کلمه propitious و تاریخچه پیدایش کلمه propitious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه propitious مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی