تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه pervasive به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه pervasive به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه pervasive، معنی کلمه pervasive به انگلیسی، تعریف کلمه pervasive به انگلیسی، مترادف pervasive و متضاد pervasive، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه pervasive و معنی نزدیک و معنی دور pervasive را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

When something is pervasive, it’s everywhere. Common things are pervasive — like greed and cheap perfume.
Ever notice how certain trends seem to spread all over the place? When something — like a hairstyle — is super-common, it’s pervasive. Pervasive things can’t be escaped. Playing video games is pervasive among kids. Talking about the weather is pervasive among adults. Ideas, diseases, habits, and all sorts of things can be pervasive. If you’re sick of seeing something because you’re seeing it again and again, it must be pervasive.
Definitions of pervasive

1

adj spreading or spread throughout

“the pervasive odor of garlic”
“an error is pervasive if it is material to more than one conclusion”
Synonyms:
permeant, permeating, permeative
distributive

serving to distribute or allot or disperse

جمله انگلیسی با pervasive

حفظ لغت pervasive به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه pervasive به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت pervasive را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت pervasive با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با pervasive را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی pervasive در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه pervasive، مشاهده جمله با pervasive، انواع اصطلاح با pervasive، ضرب المثل با pervasive، ریشه کلمه pervasive و تاریخچه پیدایش کلمه pervasive را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه pervasive مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی