تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه omit به انگلیسی

ریشه کلمه omit، معنی کلمه omit به انگلیسی، تعریف کلمه omit به انگلیسی، مترادف omit، متضاد omit، مشابه انگلیسی کلمه omit

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه omit به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه omit، معنی کلمه omit به انگلیسی، تعریف کلمه omit به انگلیسی، مترادف omit و متضاد omit، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه omit و معنی نزدیک و معنی دور omit را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you omit one member of the class when you’re handing out valentines, it’s going to make that person feel terrible. To omit something is to leave it out, to forget or overlook it.
The verb omit comes from the Latin word omittere, “to let go or to lay aside,” which is exactly what it means. When you omit an ingredient you need for your brownie recipe from the grocery list, you’ve accidentally left off an important item. You can also deliberately omit something, which you’d do if you didn’t include your least favorite cousin when you invited your relatives to a family reunion.
Definitions of omit

1

v leave undone or leave out

Synonyms:
drop, leave out, miss, neglect, overleap, overlook, pretermit
Antonyms:
attend to, take to heart
get down to; pay attention to; take seriously
Types:
forget
forget to do something
jump, pass over, skip, skip over
bypass

v prevent from being included or considered or accepted

Synonyms:
except, exclude, leave off, leave out, take out
Antonyms:
include
consider as part of something
Types:
elide
leave or strike out
drop
omit (a letter or syllable) in speaking or writing
Type of:
do away with, eliminate, extinguish, get rid of
terminate, end, or take out

جمله انگلیسی با omit

حفظ لغت omit به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه omit به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت omit را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت omit با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با omit را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی omit در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه omit، مشاهده جمله با omit، انواع اصطلاح با omit، ضرب المثل با omit، ریشه کلمه omit و تاریخچه پیدایش کلمه omit را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه omit مشاهده نمائید: