تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه obsequious به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه obsequious به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه obsequious، معنی کلمه obsequious به انگلیسی، تعریف کلمه obsequious به انگلیسی، مترادف obsequious و متضاد obsequious، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه obsequious و معنی نزدیک و معنی دور obsequious را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

If you disapprove of the overly submissive way someone is acting — like the teacher’s pet or a celebrity’s assistant — call them by the formal adjective obsequious.
There are many words in the English language for a person or an action that is overly obedient and submissive. Obsequious people are usually not being genuine; they resort to flattery and other fawning ways to stay in the good graces of authority figures. An obsequious person can be called a bootlicker, a brownnoser or a toady. You can also say that someone gives an obsequious bow, a gesture that means, “your wish is my command.”
Definitions of obsequious

1

adj attempting to win favor from influential people by flattery

Synonyms:
bootlicking, fawning, sycophantic, toadyish
insincere

lacking sincerity

adj attentive in an ingratiating or servile manner

obsequious shop assistants”
Synonyms:
servile

submissive or fawning in attitude or behavior

جمله انگلیسی با obsequious

حفظ لغت obsequious به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه obsequious به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت obsequious را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت obsequious با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با obsequious را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی obsequious در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه obsequious، مشاهده جمله با obsequious، انواع اصطلاح با obsequious، ضرب المثل با obsequious، ریشه کلمه obsequious و تاریخچه پیدایش کلمه obsequious را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه obsequious مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی