تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه nuance به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه nuance به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه nuance، معنی کلمه nuance به انگلیسی، تعریف کلمه nuance به انگلیسی، مترادف nuance و متضاد nuance، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه nuance و معنی نزدیک و معنی دور nuance را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Use nuance to refer to a very small difference in color, meaning, or feeling. What makes singers brilliant is not how loud they can sing a note, but how many nuances they can evoke through their approach.
Pronounced “NOO-ahns,” this noun was borrowed from French in the 18th century and derives ultimately from Latin nūbēs “a cloud.” Think of clouds––subtle gradations in color to understand this word. When you say a work of art was nuanced, it means there was a lot to it, but incorporated subtly.
Definitions of nuance

1

n a subtle difference in meaning or opinion or attitude

“without understanding the finer nuances you can’t enjoy the humor”
Synonyms:
nicety, refinement, shade, subtlety
Type of:
import, meaning, significance, signification

the message that is intended or expressed or signified

جمله انگلیسی با nuance

حفظ لغت nuance به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه nuance به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت nuance را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت nuance با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با nuance را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی nuance در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه nuance، مشاهده جمله با nuance، انواع اصطلاح با nuance، ضرب المثل با nuance، ریشه کلمه nuance و تاریخچه پیدایش کلمه nuance را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه nuance مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی