تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه mundane به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه mundane به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه mundane، معنی کلمه mundane به انگلیسی، تعریف کلمه mundane به انگلیسی، مترادف mundane و متضاد mundane، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه mundane و معنی نزدیک و معنی دور mundane را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

An ordinary, unexciting thing can be called mundane: “Superman hid his heroic feats by posing as his mundane alter ego, Clark Kent.”
Mundane, from the Latin word mundus, “world,” originally referred to things on earth. Such things were supposed to be uninteresting when compared to the delights of Heaven; hence the word’s present meaning. Writing about reality TV shows, a Newsweek writer opined, “In reality bizarro-world, the mundane is presented as the spectacular” — in other words, people’s everyday routines are now televised as entertainment.
Definitions of mundane

1

adj found in the ordinary course of events

Synonyms:
everyday, quotidian, routine, unremarkable, workaday
ordinary

not exceptional in any way especially in quality or ability or size or degree

adj concerned with the world or worldly matters

mundane affairs”
Synonyms:
terrestrial
secular, temporal, worldly

characteristic of or devoted to the temporal world as opposed to the spiritual world

adj belonging to this earth or world; not ideal or heavenly

“yet a mundane wonder of unimagined kind”
Synonyms:
terrene
earthly

of or belonging to or characteristic of this earth as distinguished from heaven

جمله انگلیسی با mundane

حفظ لغت mundane به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه mundane به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت mundane را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت mundane با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با mundane را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی mundane در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه mundane، مشاهده جمله با mundane، انواع اصطلاح با mundane، ضرب المثل با mundane، ریشه کلمه mundane و تاریخچه پیدایش کلمه mundane را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه mundane مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی