تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه method of least squares به انگلیسی

ریشه کلمه method of least squares، معنی کلمه method of least squares به انگلیسی، تعریف کلمه method of least squares به انگلیسی، مترادف method of least squares، متضاد method of least squares، مشابه انگلیسی کلمه method of least squares

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه method of least squares به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه method of least squares، معنی کلمه method of least squares به انگلیسی، تعریف کلمه method of least squares به انگلیسی، مترادف method of least squares و متضاد method of least squares، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه method of least squares و معنی نزدیک و معنی دور method of least squares را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of method of least squares

1

n a method of fitting a curve to data points so as to minimize the sum of the squares of the distances of the points from the curve

Synonyms:
least squares
Type of:
statistical method, statistical procedure
a method of analyzing or representing statistical data; a procedure for calculating a statistic

جمله انگلیسی با method of least squares

حفظ لغت method of least squares به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه method of least squares به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت method of least squares را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت method of least squares با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با method of least squares را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی method of least squares در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه method of least squares، مشاهده جمله با method of least squares، انواع اصطلاح با method of least squares، ضرب المثل با method of least squares، ریشه کلمه method of least squares و تاریخچه پیدایش کلمه method of least squares را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه method of least squares مشاهده نمائید: