تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه method of choice به انگلیسی

ریشه کلمه method of choice، معنی کلمه method of choice به انگلیسی، تعریف کلمه method of choice به انگلیسی، مترادف method of choice، متضاد method of choice، مشابه انگلیسی کلمه method of choice

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه method of choice به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه method of choice، معنی کلمه method of choice به انگلیسی، تعریف کلمه method of choice به انگلیسی، مترادف method of choice و متضاد method of choice، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه method of choice و معنی نزدیک و معنی دور method of choice را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of method of choice

1

n the best method to achieve a desired result

Type of:
method
a way of doing something, especially a systematic way; implies an orderly logical arrangement (usually in steps)

جمله انگلیسی با method of choice

حفظ لغت method of choice به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه method of choice به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت method of choice را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت method of choice با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با method of choice را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی method of choice در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه method of choice، مشاهده جمله با method of choice، انواع اصطلاح با method of choice، ضرب المثل با method of choice، ریشه کلمه method of choice و تاریخچه پیدایش کلمه method of choice را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه method of choice مشاهده نمائید: