تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه martial به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه martial به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه martial، معنی کلمه martial به انگلیسی، تعریف کلمه martial به انگلیسی، مترادف martial و متضاد martial، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه martial و معنی نزدیک و معنی دور martial را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

An adjective referring to the military, the word martial adds a warlike tone to any noun it describes.
The word martial derives from Mars, the Roman god of war. It refers to almost much anything military, including “martial law,” in which the government orders the military to administer the law. The word definitely makes one think of fighting, as in the physical discipline known as the martial arts. But there is a lighter side to the word, too. Martial music, usually associated with the military, is usually bright and inspiring.
Definitions of martial

1

adj suggesting war or military life

Synonyms:
warlike
military

characteristic of or associated with soldiers or the military

adj of or relating to the armed forces

martial law”
Synonyms:
military

associated with or performed by members of the armed services as contrasted with civilians

adj (of persons) befitting a warrior

Synonyms:
soldierlike, soldierly, warriorlike
military

characteristic of or associated with soldiers or the military


جمله انگلیسی با martial

حفظ لغت martial به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه martial به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت martial را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت martial با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با martial را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی martial در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه martial، مشاهده جمله با martial، انواع اصطلاح با martial، ضرب المثل با martial، ریشه کلمه martial و تاریخچه پیدایش کلمه martial را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه martial مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی