تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه martial art به انگلیسی

ریشه کلمه martial art، معنی کلمه martial art به انگلیسی، تعریف کلمه martial art به انگلیسی، مترادف martial art، متضاد martial art، مشابه انگلیسی کلمه martial art

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه martial art به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه martial art، معنی کلمه martial art به انگلیسی، تعریف کلمه martial art به انگلیسی، مترادف martial art و متضاد martial art، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه martial art و معنی نزدیک و معنی دور martial art را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of martial art

1

n any of several Oriental arts of weaponless self-defense; usually practiced as a sport

“he had a black belt in the martial arts
Types:
show 8 types…
hide 8 types…
aikido
a Japanese martial art employing principles similar to judo
judo
a sport adapted from jujitsu (using principles of not resisting) and similar to wrestling; developed in Japan
jiujitsu, jujitsu, jujutsu
a method of self-defense without weapons that was developed in China and Japan; holds and blows are supplemented by clever use of the attacker’s own weight and strength
ninjitsu, ninjutsu
the traditional Japanese method of espionage; involves stealthy movements and the use of camouflage
karate
a traditional Japanese system of unarmed combat; sharp blows and kicks are given to pressure-sensitive points on the body of the opponent
kung fu
a Chinese martial art
tae kwon do, taekwondo
a Korean martial art similar to karate
t’ai chi, t’ai chi chuan, tai chi, tai chi chuan, taichi, taichichuan
a Chinese system of slow meditative physical exercise designed for relaxation and balance and health
Type of:
self-defence, self-defense, self-protection
the act of defending yourself

جمله انگلیسی با martial art

حفظ لغت martial art به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه martial art به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت martial art را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت martial art با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با martial art را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی martial art در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه martial art، مشاهده جمله با martial art، انواع اصطلاح با martial art، ضرب المثل با martial art، ریشه کلمه martial art و تاریخچه پیدایش کلمه martial art را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه martial art مشاهده نمائید: