تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه marmalade orange به انگلیسی

ریشه کلمه marmalade orange، معنی کلمه marmalade orange به انگلیسی، تعریف کلمه marmalade orange به انگلیسی، مترادف marmalade orange، متضاد marmalade orange، مشابه انگلیسی کلمه marmalade orange

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه marmalade orange به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه marmalade orange، معنی کلمه marmalade orange به انگلیسی، تعریف کلمه marmalade orange به انگلیسی، مترادف marmalade orange و متضاد marmalade orange، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه marmalade orange و معنی نزدیک و معنی دور marmalade orange را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of marmalade orange

1

n any of various common orange trees yielding sour or bitter fruit; used as grafting stock

Synonyms:
Citrus aurantium, Seville orange, bigarade, bitter orange, bitter orange tree, sour orange
Type of:
orange, orange tree
any citrus tree bearing oranges

جمله انگلیسی با marmalade orange

حفظ لغت marmalade orange به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه marmalade orange به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت marmalade orange را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت marmalade orange با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با marmalade orange را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی marmalade orange در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه marmalade orange، مشاهده جمله با marmalade orange، انواع اصطلاح با marmalade orange، ضرب المثل با marmalade orange، ریشه کلمه marmalade orange و تاریخچه پیدایش کلمه marmalade orange را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه marmalade orange مشاهده نمائید: