تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه marital به انگلیسی


تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه marital به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه marital، معنی کلمه marital به انگلیسی، تعریف کلمه marital به انگلیسی، مترادف marital و متضاد marital، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه marital و معنی نزدیک و معنی دور marital را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Use the adjective marital to describe something that relates to a marriage. You may envy the marital contentment of spouses who communicate well with each other.
When you pronounce marital, put the accent on the first syllable and use the short i sound: “MAR i tul.” Now you’re ready to ask people, “What is your marital status?” They’ll answer that they’re single or married, or possibly engaged, widowed, divorced, or living as unmarried partners. Marital comes from Latin: maritalis, meaning “of or belonging to married people,” and maritus, meaning “husband.”
Definitions of marital

1

adj of or relating to the state of marriage

marital status”
marital fidelity”
Synonyms:
married, matrimonial


جمله انگلیسی با marital

حفظ لغت marital به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه marital به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت marital را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت marital با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با marital را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی marital در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه marital، مشاهده جمله با marital، انواع اصطلاح با marital، ضرب المثل با marital، ریشه کلمه marital و تاریخچه پیدایش کلمه marital را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه marital مشاهده نمائید:بازی یادگیری زبان انگلیسی