تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه marinara به انگلیسی

ریشه کلمه marinara، معنی کلمه marinara به انگلیسی، تعریف کلمه marinara به انگلیسی، مترادف marinara، متضاد marinara، مشابه انگلیسی کلمه marinara

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه marinara به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه marinara، معنی کلمه marinara به انگلیسی، تعریف کلمه marinara به انگلیسی، مترادف marinara و متضاد marinara، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه marinara و معنی نزدیک و معنی دور marinara را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Do you love red sauce on your spaghetti? Then you’re a fan of marinara, the common tomato-based pasta topping.
In Italy, the word marinara is mainly used for specific pasta recipes, like spaghetti alla marinara, literally “mariner’s style spaghetti.” Experts aren’t sure where the name comes from, though some claim it’s inspired by fishermen adding seaweed to the sauce to make it saltier. If you want a classic red sauce in Italy, order pomodoro (which means “tomato”) instead. In North America, marinara is the most common name for any tomato-based pasta or pizza sauce.
Definitions of marinara

1

n sauce for pasta; contains tomatoes and garlic and herbs

Type of:
pasta sauce, spaghetti sauce
any of numerous sauces for spaghetti or other kinds of pasta

جمله انگلیسی با marinara

حفظ لغت marinara به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه marinara به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت marinara را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت marinara با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با marinara را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی marinara در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه marinara، مشاهده جمله با marinara، انواع اصطلاح با marinara، ضرب المثل با marinara، ریشه کلمه marinara و تاریخچه پیدایش کلمه marinara را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه marinara مشاهده نمائید: