تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه mantiger به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه mantiger به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه mantiger، معنی کلمه mantiger به انگلیسی، تعریف کلمه mantiger به انگلیسی، مترادف mantiger و متضاد mantiger، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه mantiger و معنی نزدیک و معنی دور mantiger را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of mantiger

1

n a mythical monster having the head of man (with horns) and the body of a lion and the tail of a scorpion

Synonyms:
mantichora, manticora, manticore
Type of:
mythical creature, mythical monster

a monster renowned in folklore and myth

جمله انگلیسی با mantiger

حفظ لغت mantiger به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه mantiger به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت mantiger را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت mantiger با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با mantiger را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی mantiger در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه mantiger، مشاهده جمله با mantiger، انواع اصطلاح با mantiger، ضرب المثل با mantiger، ریشه کلمه mantiger و تاریخچه پیدایش کلمه mantiger را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه mantiger مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی