تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه manticore به انگلیسی

ریشه کلمه manticore، معنی کلمه manticore به انگلیسی، تعریف کلمه manticore به انگلیسی، مترادف manticore، متضاد manticore، مشابه انگلیسی کلمه manticore

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه manticore به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه manticore، معنی کلمه manticore به انگلیسی، تعریف کلمه manticore به انگلیسی، مترادف manticore و متضاد manticore، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه manticore و معنی نزدیک و معنی دور manticore را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Watch out for the manticore — the name comes from the Persian word for “man-eater!” A manticore is a mythical creature with a man’s head, a lion’s body, and a scorpion’s tail. And teeth. Lots of teeth.
The manticore is a fearsome half-beast half-human, with sharp quills like a porcupine. Fortunately, you’re not likely to see a manticore anywhere outside a dream or mythology book, because it’s a made-up monster. There are many such creatures in mythology, like a griffin that has a lion’s head and eagle wings, or an Egyptian sphinx with a human head and a lion’s body. But if you see a toothy, man-headed, lion-bodied guy with a sharp tail, it’s a manticore.
Definitions of manticore

1

n a mythical monster having the head of man (with horns) and the body of a lion and the tail of a scorpion

Synonyms:
mantichora, manticora, mantiger
Type of:
mythical creature, mythical monster
a monster renowned in folklore and myth

جمله انگلیسی با manticore

حفظ لغت manticore به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه manticore به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت manticore را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت manticore با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با manticore را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی manticore در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه manticore، مشاهده جمله با manticore، انواع اصطلاح با manticore، ضرب المثل با manticore، ریشه کلمه manticore و تاریخچه پیدایش کلمه manticore را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه manticore مشاهده نمائید: