تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه major surgery به انگلیسی

ریشه کلمه major surgery، معنی کلمه major surgery به انگلیسی، تعریف کلمه major surgery به انگلیسی، مترادف major surgery، متضاد major surgery، مشابه انگلیسی کلمه major surgery

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه major surgery به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه major surgery، معنی کلمه major surgery به انگلیسی، تعریف کلمه major surgery به انگلیسی، مترادف major surgery و متضاد major surgery، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه major surgery و معنی نزدیک و معنی دور major surgery را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of major surgery

1

n any surgical procedure that involves anesthesia or respiratory assistance

Antonyms:
minor surgery
any surgical procedure that does not involve anesthesia or respiratory assistance
Type of:
operation, surgery, surgical operation, surgical procedure, surgical process
a medical procedure involving an incision with instruments; performed to repair damage or arrest disease in a living body

جمله انگلیسی با major surgery

حفظ لغت major surgery به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه major surgery به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت major surgery را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت major surgery با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با major surgery را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی major surgery در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه major surgery، مشاهده جمله با major surgery، انواع اصطلاح با major surgery، ضرب المثل با major surgery، ریشه کلمه major surgery و تاریخچه پیدایش کلمه major surgery را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه major surgery مشاهده نمائید: