تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه major scale به انگلیسی

ریشه کلمه major scale، معنی کلمه major scale به انگلیسی، تعریف کلمه major scale به انگلیسی، مترادف major scale، متضاد major scale، مشابه انگلیسی کلمه major scale

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه major scale به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه major scale، معنی کلمه major scale به انگلیسی، تعریف کلمه major scale به انگلیسی، مترادف major scale و متضاد major scale، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه major scale و معنی نزدیک و معنی دور major scale را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of major scale

1

n a diatonic scale with notes separated by whole tones except for the 3rd and 4th and 7th and 8th

Synonyms:
major diatonic scale
Types:
C major, C major scale, scale of C major
(music) the major scale having no sharps or flats
Type of:
mode, musical mode
any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave

جمله انگلیسی با major scale

حفظ لغت major scale به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه major scale به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت major scale را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت major scale با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با major scale را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی major scale در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه major scale، مشاهده جمله با major scale، انواع اصطلاح با major scale، ضرب المثل با major scale، ریشه کلمه major scale و تاریخچه پیدایش کلمه major scale را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه major scale مشاهده نمائید: