تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه maddening به انگلیسی

ریشه کلمه maddening، معنی کلمه maddening به انگلیسی، تعریف کلمه maddening به انگلیسی، مترادف maddening، متضاد maddening، مشابه انگلیسی کلمه maddening

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه maddening به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه maddening، معنی کلمه maddening به انگلیسی، تعریف کلمه maddening به انگلیسی، مترادف maddening و متضاد maddening، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه maddening و معنی نزدیک و معنی دور maddening را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Maddening things are extremely irritating: they make you mad. Some drivers have the maddening habit of following other cars too closely on the highway.
If something annoys you a lot, it’s maddening. You might try to ignore the maddening tune your sister keeps whistling, or decide to leave a movie half way through because of the maddening acting style of its leading man. The adjective maddening comes from the less-common verb madden, “annoy someone,” or “drive someone insane.” Both words are rooted in the Old English gemædde, “out of one’s mind.”
Definitions of maddening

1

adj extremely annoying or displeasing

“the ceaseless tumult of the jukebox was maddening
Synonyms:
exasperating, infuriating, vexing
displeasing
causing displeasure or lacking pleasing qualities

جمله انگلیسی با maddening

حفظ لغت maddening به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه maddening به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت maddening را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت maddening با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با maddening را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی maddening در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه maddening، مشاهده جمله با maddening، انواع اصطلاح با maddening، ضرب المثل با maddening، ریشه کلمه maddening و تاریخچه پیدایش کلمه maddening را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه maddening مشاهده نمائید: