تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lysosome به انگلیسی

ریشه کلمه lysosome، معنی کلمه lysosome به انگلیسی، تعریف کلمه lysosome به انگلیسی، مترادف lysosome، متضاد lysosome، مشابه انگلیسی کلمه lysosome

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lysosome به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه lysosome، معنی کلمه lysosome به انگلیسی، تعریف کلمه lysosome به انگلیسی، مترادف lysosome و متضاد lysosome، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه lysosome و معنی نزدیک و معنی دور lysosome را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of lysosome

1

n an organelle found in the cytoplasm of most cells (especially in leukocytes and liver and kidney cells)

Type of:
cell organ, cell organelle, organelle
a specialized part of a cell; analogous to an organ

جمله انگلیسی با lysosome

حفظ لغت lysosome به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه lysosome به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت lysosome را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت lysosome با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با lysosome را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی lysosome در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه lysosome، مشاهده جمله با lysosome، انواع اصطلاح با lysosome، ضرب المثل با lysosome، ریشه کلمه lysosome و تاریخچه پیدایش کلمه lysosome را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه lysosome مشاهده نمائید: