تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lucid به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lucid به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه lucid، معنی کلمه lucid به انگلیسی، تعریف کلمه lucid به انگلیسی، مترادف lucid و متضاد lucid، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه lucid و معنی نزدیک و معنی دور lucid را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Something that’s lucid is clear and understandable. Lucid writing is important in journalism, so that readers easily get the point of the article they’re reading.
When what you write or say is lucid, it’s straightforward and its meaning is crystal clear. You can also use the adjective lucid to describe your mind or thoughts when you’re thinking in a rational, sensible way: “I was worried about my grandmother’s confusion yesterday, but she seems really lucid today.” Another meaning is “translucent,” or letting light shine through — which makes sense since lucid comes from the Latin lucidus, “light or clear,” with its root of lux, “light.”

Primary Meanings of lucid

1.
adj
(of language) transparently clear; easily understandable
2.
adj
transmitting light; able to be seen through with clarity
Full Definitions of lucid

1

adj (of language) transparently clear; easily understandable

lucid directions”
Synonyms:
crystal clear, limpid, luculent, pellucid, perspicuous
clear

readily apparent to the mind

adj having a clear mind

“a lucid moment in his madness”
Synonyms:
sane

mentally healthy; free from mental disorder

adj capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner

“a lucid thinker”
Synonyms:
coherent, logical
rational

consistent with or based on or using reason

2

adj transmitting light; able to be seen through with clarity

lucid air”
Synonyms:
crystal clear, crystalline, limpid, pellucid, transparent
clear

allowing light to pass through

جمله انگلیسی با lucid

حفظ لغت lucid به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه lucid به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت lucid را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت lucid با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با lucid را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی lucid در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه lucid، مشاهده جمله با lucid، انواع اصطلاح با lucid، ضرب المثل با lucid، ریشه کلمه lucid و تاریخچه پیدایش کلمه lucid را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه lucid مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی