تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه legal status به انگلیسی

ریشه کلمه legal status، معنی کلمه legal status به انگلیسی، تعریف کلمه legal status به انگلیسی، مترادف legal status، متضاد legal status، مشابه انگلیسی کلمه legal status

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه legal status به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه legal status، معنی کلمه legal status به انگلیسی، تعریف کلمه legal status به انگلیسی، مترادف legal status و متضاد legal status، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه legal status و معنی نزدیک و معنی دور legal status را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of legal status

1

n a status defined by law

Types:
show 10 types…
hide 10 types…
civil death
the legal status of a person who is alive but who has been deprived of the rights and privileges of a citizen or a member of society; the legal status of one sentenced to life imprisonment
villainage, villeinage
the legal status or condition of servitude of a villein or feudal serf
citizenship
the status of a citizen with rights and duties
marital status
the condition of being married or unmarried
minority, nonage
any age prior to the legal age
marriage, matrimony, spousal relationship, union, wedlock
the state of being a married couple voluntarily joined for life (or until divorce)
civil union
a voluntary union for life (or until divorce) of adult parties of the same sex
bachelorhood
the state of being an unmarried man
spinsterhood
the state of being a spinster (usually an elderly unmarried woman)
widowhood
the state of being a widow who has not remarried
Type of:
position, status
the relative position or standing of things or especially persons in a society

جمله انگلیسی با legal status

حفظ لغت legal status به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه legal status به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت legal status را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت legal status با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با legal status را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی legal status در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه legal status، مشاهده جمله با legal status، انواع اصطلاح با legal status، ضرب المثل با legal status، ریشه کلمه legal status و تاریخچه پیدایش کلمه legal status را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه legal status مشاهده نمائید: