EnglishVocabulary » دیکشنری انگلیسی به انگلیسی » تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis، معنی کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis به انگلیسی، تعریف کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis به انگلیسی، مترادف laser-assisted subepithelial keratomileusis و متضاد laser-assisted subepithelial keratomileusis، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis و معنی نزدیک و معنی دور laser-assisted subepithelial keratomileusis را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of laser-assisted subepithelial keratomileusis

1

n a refractive surgery procedure that reshapes the cornea

Synonyms:
LASEK
Type of:
eye operation, eye surgery

any surgical procedure involving the eyes

جمله انگلیسی با laser-assisted subepithelial keratomileusis

حفظ لغت laser-assisted subepithelial keratomileusis به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه laser-assisted subepithelial keratomileusis به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت laser-assisted subepithelial keratomileusis را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت laser-assisted subepithelial keratomileusis با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با laser-assisted subepithelial keratomileusis را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی laser-assisted subepithelial keratomileusis در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis، مشاهده جمله با laser-assisted subepithelial keratomileusis، انواع اصطلاح با laser-assisted subepithelial keratomileusis، ضرب المثل با laser-assisted subepithelial keratomileusis، ریشه کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis و تاریخچه پیدایش کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه laser-assisted subepithelial keratomileusis مشاهده نمائید: