تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lamellibranch به انگلیسی

ریشه کلمه lamellibranch، معنی کلمه lamellibranch به انگلیسی، تعریف کلمه lamellibranch به انگلیسی، مترادف lamellibranch، متضاد lamellibranch، مشابه انگلیسی کلمه lamellibranch

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lamellibranch به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه lamellibranch، معنی کلمه lamellibranch به انگلیسی، تعریف کلمه lamellibranch به انگلیسی، مترادف lamellibranch و متضاد lamellibranch، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه lamellibranch و معنی نزدیک و معنی دور lamellibranch را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of lamellibranch

1

adj bivalve

Synonyms:
pelecypod, pelecypodous
bivalve, bivalved
used of mollusks having two shells (as clams etc.)

n marine or freshwater mollusks having a soft body with platelike gills enclosed within two shells hinged together

Synonyms:
bivalve, pelecypod
Types:
show 26 types…
hide 26 types…
clam
burrowing marine mollusk living on sand or mud; the shell closes with viselike firmness
cockle
common edible, burrowing European bivalve mollusk that has a strong, rounded shell with radiating ribs
oyster
marine mollusks having a rough irregular shell; found on the sea bed mostly in coastal waters
ark shell
marine bivalve mollusk having a heavy toothed shell with a deep boat-like inner surface
blood clam
red-blooded clam
mussel
marine or freshwater bivalve mollusk that lives attached to rocks etc.
escallop, scallop, scollop
edible marine bivalve having a fluted fan-shaped shell that swim by expelling water from the shell in a series of snapping motions
piddock
marine bivalve that bores into rock or clay or wood by means of saw-like shells
Mya arenaria, long-neck clam, soft-shell clam, steamer, steamer clam
an edible clam with thin oval-shaped shell found in coastal regions of the United States and Europe
Mercenaria mercenaria, Venus mercenaria, hard clam, hard-shell clam, quahaug, quahog, round clam
an edible American clam; the heavy shells were used as money by some American Indians
geoduck
a large edible clam found burrowing deeply in sandy mud along the Pacific coast of North America; weighs up to six pounds; has siphons that can extend to several feet and cannot be withdrawn into the shell
jackknife clam, knife-handle, razor clam
marine clam having a long narrow curved thin shell
Tridacna gigas, giant clam
a large clam inhabiting reefs in the southern Pacific and weighing up to 500 pounds
Cardium edule, edible cockle
common edible European cockle
seed oyster
a young oyster especially of a size for transplantation
blue point, bluepoint
small edible oyster typically from the southern shore of Long Island
Japanese oyster, Ostrea gigas
a large oyster native to Japan and introduced along the Pacific coast of the United States; a candidate for introduction in Chesapeake Bay
Virginia oyster
common edible oyster of Atlantic coast of North America
Pinctada margaritifera, pearl oyster
tropical marine bivalve found chiefly off eastern Asia and Pacific coast of North America and Central America; a major source of pearls
Anomia ephippium, saddle oyster
thin-shelled bivalve having the right valve deeply notched
Placuna placenta, capiz, window oyster, windowpane oyster
marine bivalve common in Philippine coastal waters characterized by a large thin flat translucent shell
marine mussel, mytilid
marine bivalve mollusk having a dark elongated shell; live attached to solid objects especially in intertidal zones
freshwater clam, freshwater mussel
bivalve mollusk abundant in rivers of central United States
Pecten irradians, bay scallop
a small scallop inhabiting shallow waters and mud flats of the Atlantic coast of North America
Pecten magellanicus, giant scallop, sea scallop
a large scallop inhabiting deep waters of the Atlantic coast of North America
shipworm, teredinid
wormlike marine bivalve that bores into wooden piers and ships by means of drill-like shells
Type of:
mollusc, mollusk, shellfish
invertebrate having a soft unsegmented body usually enclosed in a shell

جمله انگلیسی با lamellibranch

حفظ لغت lamellibranch به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه lamellibranch به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت lamellibranch را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت lamellibranch با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با lamellibranch را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی lamellibranch در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه lamellibranch، مشاهده جمله با lamellibranch، انواع اصطلاح با lamellibranch، ضرب المثل با lamellibranch، ریشه کلمه lamellibranch و تاریخچه پیدایش کلمه lamellibranch را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه lamellibranch مشاهده نمائید: