تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lambskin به انگلیسی

ریشه کلمه lambskin، معنی کلمه lambskin به انگلیسی، تعریف کلمه lambskin به انگلیسی، مترادف lambskin، متضاد lambskin، مشابه انگلیسی کلمه lambskin

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lambskin به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه lambskin، معنی کلمه lambskin به انگلیسی، تعریف کلمه lambskin به انگلیسی، مترادف lambskin و متضاد lambskin، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه lambskin و معنی نزدیک و معنی دور lambskin را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of lambskin

1

n the skin of a lamb with the wool still on

Types:
broadtail
the fur of a very young karakul lamb
Persian lamb
the fur of a karakul lamb
Type of:
fur, pelt
the dressed hairy coat of a mammal

n skin of a sheep or goat prepared for writing on

Synonyms:
parchment, sheepskin
Types:
vellum
fine parchment prepared from the skin of a young animal e.g. a calf or lamb
Type of:
animal skin
the outer covering of an animal

جمله انگلیسی با lambskin

حفظ لغت lambskin به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه lambskin به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت lambskin را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت lambskin با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با lambskin را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی lambskin در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه lambskin، مشاهده جمله با lambskin، انواع اصطلاح با lambskin، ضرب المثل با lambskin، ریشه کلمه lambskin و تاریخچه پیدایش کلمه lambskin را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه lambskin مشاهده نمائید: