تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lama به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه lama به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه lama، معنی کلمه lama به انگلیسی، تعریف کلمه lama به انگلیسی، مترادف lama و متضاد lama، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه lama و معنی نزدیک و معنی دور lama را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of lama

1

n a Tibetan or Mongolian priest of Lamaism

Types:
Dalai Lama, Grand Lama

chief lama and once ruler of Tibet
Panchen Lama

the lama next in rank to the Dalai Lama
Type of:
non-Christian priest, priest

a person who performs religious duties and ceremonies in a non-Christian religion


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
جمله انگلیسی با lama

حفظ لغت lama به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه lama به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت lama را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت lama با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با lama را مشاهده نمائید.چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی lama در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه lama، مشاهده جمله با lama، انواع اصطلاح با lama، ضرب المثل با lama، ریشه کلمه lama و تاریخچه پیدایش کلمه lama را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه lama مشاهده نمائید: