تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه junkyard به انگلیسی

ریشه کلمه junkyard، معنی کلمه junkyard به انگلیسی، تعریف کلمه junkyard به انگلیسی، مترادف junkyard، متضاد junkyard، مشابه انگلیسی کلمه junkyard

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه junkyard به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه junkyard، معنی کلمه junkyard به انگلیسی، تعریف کلمه junkyard به انگلیسی، مترادف junkyard و متضاد junkyard، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه junkyard و معنی نزدیک و معنی دور junkyard را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

A junkyard is a place where garbage is kept, especially scrap metal, until it’s sold. Most of the trash in a junkyard can be reused or recycled.
Piles of rusted metal and smashed bodies of old cars are common sights at a junkyard. The word clearly comes from the junk, or trash, that’s stored there — and although it is undeniably junky, it’s also got some value to companies that recycle metal. Junkyards are also called “wrecking yards” or “scrapyards.” A “junkyard dog” is a guard dog that keeps watch overnight in case thieves try to steal valuable metal.
Definitions of junkyard

1

n a field where junk is collected and stored for resale

Type of:
yard
a tract of land enclosed for particular activities (sometimes paved and usually associated with buildings)

جمله انگلیسی با junkyard

حفظ لغت junkyard به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه junkyard به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت junkyard را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت junkyard با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با junkyard را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی junkyard در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه junkyard، مشاهده جمله با junkyard، انواع اصطلاح با junkyard، ضرب المثل با junkyard، ریشه کلمه junkyard و تاریخچه پیدایش کلمه junkyard را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه junkyard مشاهده نمائید: