تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Islamic calendar month به انگلیسی

تعریف، مترادف، متضاد، مشابه کلمه Islamic calendar month به انگلیسی

در این قسمت می توانید ریشه کلمه Islamic calendar month، معنی کلمه Islamic calendar month به انگلیسی، تعریف کلمه Islamic calendar month به انگلیسی، مترادف Islamic calendar month و متضاد Islamic calendar month، و همچنین مشابه انگلیسی کلمه Islamic calendar month و معنی نزدیک و معنی دور Islamic calendar month را در دیکشنری آنلاین و رایگان EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

Definitions of Islamic calendar month

1

n any lunar month in the Muslim calendar

Types:
show 12 types…
hide 12 types…
Moharram, Muharram, Muharrum

the first month of the Islamic calendar
Safar, Saphar

the second month of the Islamic calendar
Rabi I

the third month of the Islamic calendar
Rabi II

the fourth month of the Islamic calendar
Jomada I, Jumada I

the fifth month of the Islamic calendar
Jomada II, Jumada II

the sixth month of the Islamic calendar
Rajab

the seventh month of the Islamic calendar
Sha’ban, Shaaban

the eighth month of the Islamic calendar
Ramadan

the ninth month of the Islamic calendar; the month of fasting; the holiest period for the Islamic faith
Shawwal

the tenth month of the Islamic calendar
Dhu al-Qadah, Dhu’l-Qa’dah

the eleventh month of the Islamic calendar
Dhu al-Hijja, Dhu al-Hijjah, Dhu’l-Hijja, Dhu’l-Hijjah

the twelfth month of the Islamic calendar and the season of the hajj; has one extra day in leap years
Type of:
calendar month, month

one of the twelve divisions of the calendar year

جمله انگلیسی با Islamic calendar month

حفظ لغت Islamic calendar month به تنهایی، تأثیر مثبتی کمی در مهارت مکالمه و یادگیری زبان انگلیسی دارد. همانطور که می‌دانید هر لغت در زبان انگلیسی، معانی مختلف و گاهی هم، متناقض دارد. حتی حفظ معانی مختلف یک لغت نمی‌تواند در زبان‌آموز مهارت ترجمه و مکالمه را پرورش دهد. بعنوان مثال معنی و ترجمه Islamic calendar month به فارسی .

همچنین افراد اقدام به ساخت لیست واژگان زبان انگلیسی می کنند، بعنوان مثال لیست واژگان آزمون تافل، لیست واژگان آزمون جی آر ای، لیست واژگان آزمون SAT و یا لیست واژگان عمومی زبان انگلیسی. در قدمهای ابتدایی یادگیری زبان انگلیسی ممکن است مفید باشد ولی همواره برای کسی که کسب نمره بالای آزمونی هدفش است و یا بطور تخصصی خواستار یادگیری زبان انگلیسی می باشد، توصیه شده است که کلمات را به تنهایی حفظ نکنند و بیشتر در کاربرد کلمات در جملات تمرکز کنند.

برای آنکه زبان‌آموز بتواند از لغاتی که یاد گرفته‌است، به نحو احسن استفاده کند، باید لغت Islamic calendar month را در جملات مختلف یاد بگیرد و از این طریق، معانی مختلف لغت Islamic calendar month با توجه به کاربردهایش به خاطر سپرده می‌شود. لذا شما می توانید بیش از ده ها جمله انگلیسی با Islamic calendar month را مشاهده نمائید.

چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی Islamic calendar month در دیکشنری های معتبر خارجی

دراین قسمت می توانید براحتی اقدام به چک کردن معنی انگلیسی به انگلیسی کلمه Islamic calendar month، مشاهده جمله با Islamic calendar month، انواع اصطلاح با Islamic calendar month، ضرب المثل با Islamic calendar month، ریشه کلمه Islamic calendar month و تاریخچه پیدایش کلمه Islamic calendar month را در دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر برای کلمه Islamic calendar month مشاهده نمائید:

بازی یادگیری زبان انگلیسی